Exelin sisäpiiriohje

SISÄPIIRI

Exel Composites Oyj:n sisäpiirisäännöt perustuvat arvopaperimarkkinalakiin ja ne noudattavat Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Exel Composites Oyj:n sisäpiiri koostuu ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä, pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä ja hankekohtaisista sisäpiiriläisistä.

Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja.

Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä vuoksi saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä pidetään erillisiä, ei-julkisia sisäpiirirekistereitä. Tällaiseen hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka tehtävässään saavat tietoonsa yhtiötä koskevia tietoja sellaisesta hankkeesta, joka toteutuessaan on omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden arvoon.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla kolmen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista edeltävän viikon aikana, julkistamispäivä mukaanlukien (ns. suljettu ikkuna).

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Exel Composites Oyj:n talous- ja hallintojohtaja.

Katso ajan tasalla olevat pysyvien sisäpiiriläisten osakeomistustiedot

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland