Johdon liiketoimet

Johdon osakeomistus ja liiketoimet

 

Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.

Pörssitiedotteet: Johdon liiketoimet

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

 

Johdon osakeomistus 19.2.2019
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi Asema

Osakeomistus

 Reima Kerttula  Hallituksen puheenjohtaja

12 851 *

 Pertri Helsky  Hallituksen jäsen

3 867

 Kai Kauto  Hallituksen jäsen

2 725

 Helena Nordman-Knutson  Hallituksen jäsen

2 725

 Jouko Peussa  Hallituksen jäsen

3 867

 Riku Kytömäki  Toimitusjohtaja

62 010

 Mikko Kettunen  Talousjohtaja

1 000

 YHTEENSÄ  

89 045

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet
 

Muun johtoryhmän osakeomistus 31.12.2018
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi Asema

Osakeomistus

 Callum Gough  Tuotantojohtaja

9 837

 Tiina Bies  Henkilöstöjohtaja

0

 Kari Loukola  Amerikan liiketoiminnan, DSC:n toimitusjohtaja

6 000

 Mikko Rummukainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

1 706

 Kim Sjödahl  Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja

10 000

 Olli Tevä  Myynti- ja markkinointijohtaja

2 000

 YHTEENSÄ  

29 543

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland