Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI

 

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 21.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Maija Strandberg. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Kauto (jäsen vuodesta 2017) on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Maija Strandberg (49) toimii tällä hetkellä Uponor Oyj:n talousjohtajana. Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Aiemmin Maija Strandberg on toiminut muun muassa Valmetin sellu-ja energialiiketoiminnan sekä paperikoneliiketoiminnan talousjohtajana, sekä ALSO Nordic Holding Oy:n toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Linkki tiedotteeseen (julkaistu 30.1.2019) »

 

Reima Kerttula
Syntynyt 1955, DI
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
Hallituksessa vuodesta 2009
Suomen kansalainen

Omistaa 12 851 yhtiön osaketta* (31.12.2018)

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet

Työkokemus
Amerplast yhtymän varatoimitusjohtaja ja osa-omistaja sekä operatiivisten yritysten toimitusjohtaja
Suominen Oyj:n Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtaja
Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja            
Metso Fabrics Oy:n toimitusjohtaja
Johtaja, Paperi- ja kartonkiliiketoiminta-alue, Metso Paper Oyj

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen ja osa-omistaja, Amerplast yhtymä

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
______

 

Petri Helsky
Syntynyt 1966, DI, KTM

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2016
Suomen kansalainen

Omistaa 3 867 yhtiön osaketta (31.12.2018)

Työkokemus
Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja
Kemiran johtoryhmän jäsen
Kemiran Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja
Kemiran Paper-segmentin johtaja    

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
______

 

Helena Nordman-Knutson
Syntynyt 1964, M.Sc (Pol. Sciences), KTM

Johtaja, Hallvarsson & Halvarsson
Hallituksessa vuodesta 2017
Suomen kansalainen

Omistaa 2 725 yhtiön osaketta (31.12.2018)

Työkokemus
Myyntijohtaja ja vanhempi konsultti, Springtime
Head of Telecom Research, Pareto Öhman
Head of Telecom Research ja partneri, Öhman Fondkommission
Head of Telecom research SEB
 
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Alimak Group
Hallituksen jäsen, Lexington Group
Hallituksen jäsen, IAR Systems

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
______

 

Jouko Peussa
Syntynyt 1957, tekniikan lisensiaatti

Director, Innovation & Technology, Ingersoll Rand Compression Technologies
Hallituksessa vuodesta 2016
Suomen kansalainen

Omistaa 3 867 yhtiön osaketta (31.12.2018)

Työkokemus
Technology Director, Ingersoll Rand Compressed Air Systems and Services
Engineering Director EMEA, Ingersoll Rand Industrial Technologies
Engineering Director ESA, Ingersoll Rand Industrial Technologies

 
Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
______

         

Maija Strandberg
Syntynyt 1969, KTM

Suomen kansalainen

Ei omista yhtiön osakkeita

Työkokemus
Talousjohtaja, Uponor Oyj
Talousjohtaja, sellu- ja energialiiketoiminta, Valmet
Talousjohtaja, Paperikoneliiketoiminta, Valmet
Toimitusjohtaja, ALSO Nordic Holding Oy
Talousjohtaja, ALSO (GNT) Nordic Holding Oy

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, VR Group Oyj

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
______

 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland