Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Yhtiökokous > Aiemmat agmt > Yhtiökokous 2010 > Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiön 31.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan vastaamaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää siten kuin osakeyhtiölain 4 luvun 2 pykälän 2 momentissa todetaan.
 
Yhtiöjärjestyksen uusi 10 § kuuluu seuraavasti:
 
 
10 § Kokouskutsu
                             Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön kotisivulla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomis­tajalle osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen kirjattuna kirjeenä tai muutoin todistetta­valla tavalla kirjallisesti.
                             Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhti­ölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymme­nen päivää ennen kokousta.
 
 
Vantaa, 4. maaliskuuta 2010
 
 
EXEL COMPOSITES OYJ
 
Hallitus
 
 
 
 
 
 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland