Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Yhtiökokous > Aiemmat agmt > Yhtiökokous 2009 > Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely

Exel Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut yhtiölle ehdotta­vansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudel­leen Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa Kainu ja Heikki Mairinoja toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Reima Kerttula valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdotettu uusi jäsen Reima Kerttula (s. 1955) toimii tällä hetkellä toimitus­johtajana Tamfelt Oyj Abp:ssa. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 hän toimi Metso Paper Oy:n paperi- ja kartonkikoneyksikön johtajana ja vuodesta 2006 vuoteen 2008 Rautpohjan tehtaan tehtaanjohtajana.

Kari Haavisto ei ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Exel Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön internet-sivuilla:

Hallituksen jäsenet »

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland