Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Toimitusjohtaja ja johtoryhmä > Pitkän aikajänteen kannustejärjestelmät

Pitkän aikajänteen kannustejärjestelmät

Vuonna 2007 Exel Oyj:n hallitus päätti Yhtiön johtoryhmälle suunnatusta uudesta pitkäaikaisesta kannustusohjelmasta ja valitsi Yhtiön avainhenkilöt. Ohjelman tarkoitus on kannustaa ohjelmaan kuuluvia henkilöitä parantamaan Exelin pitkäaikaista kannattavuutta ja arvoa ja palkita heitä näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Ohjelma koostuu kolmesta alaohjelmasta (yksi per vuosi vuosille 2007, 2008 ja 2009). Jokainen alaohjelma kestää kolme vuotta.
 
Osallistujat palkitaan jokaisessa alaohjelmassa jos hallituksen määrittelemät taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Hallitus päättää tulos/osake (EPS) sekä sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) –tunnuslukujen kasvua koskevat tavoitteet erikseen jokaiselle alaohjelmalle ennen alaohjelman alkamista. Hallitus päättää jokaisen alaohjelman palkitsemisen maksimimäärästä ja se voidaan antaa käteisenä tai vastaavana määränä yhtiön osakkeita. Osallistujan tulee käyttää palkitseminen Exelin osakkeiden hankkimiseen ja pitää niitä kahden vuoden ajan. Ohjelman kustannus kirjataan liiketoiminnan kuluihin ja se lisätään tilinpäätökseen.
 
Vuonna 2008 maksimimääräksi määriteltiin miljoona euroa. Vuodelta 2008 ei palkkiota maksettu, sillä tavoitteita ei saavutettu.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland