Konsernihallinnointi

Konsernihallinnointi

Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä. Tässä kirjatut periaatteet täydentävät sovellettavaa lainsäädäntöä.

Lisäksi Exel Composites noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Exel Composites Oyj:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisessa.

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland