Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

 

“Kannattavuus parani; ohjeistus peruttu heikon lyhyen aikavälin ennustettavuuden vuoksi”

Liiketoimintakatsaus Q1 2020

 

Elämme ennennäkemättömiä aikoja, jossa Covid-19-pandemia aiheuttaa maailmanlaajuista huolta. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä pandemian pääasialliset vaikutukset Exel Compositesin liiketoimintaan näkyivät Kiinassa. Tuotanto oli keskeytyneenä yhteensä neljän viikon ajan pitkittynyt kiinalaiseen uuteen vuoteen liittyvä tuotantoseisokki mukaan lukien. Tuotanto ajettiin vaiheittain ylös täyteen kapasiteettiin maaliskuun puoliväliin mennessä. Tästä negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta konsernin liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta. Saatujen tilausten määrä nousi vuosineljännestasolla ennätyskorkealle Yhdysvaltain tulosyksikön saaman suuren tilauksen ansiosta. Tämän tilauksen toimitukset ajoittuvat koko vuodelle 2020. Volyymikasvu luo vahvan perustan Yhdysvaltain tulosyksikön kannattavuuskehitykselle tänä vuonna. Konsernin tilauskanta tuleville kuukausille on hyvä. Tilausmäärien kehitykseen liittyy kuitenkin lyhyellä aikavälillä paljon epävarmuutta ja näkyvyys on huono. Covid-19-pandemian vaikutusten laajuus riippuu siitä, kuinka kauan tilanne kestää.

Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Kasvun takana oli erityisesti kaksi asiakastoimialaa: puolustus sekä välineet ja muu teollisuus. Liikevaihto kasvoi myös rakennukset ja infrastruktuuri-, koneet ja sähkö-, sekä tuulivoima-asiakastoimialoissa. Lasku telekommunikaatiotoimialalla jatkui. Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Aasian-Tyynenmeren ja Euroopan alueilla siinä missä Pohjois-Amerikassa liikevaihto laski. Läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien ymmärrystä lisätäksemme raportoimme vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liikevaihdon aikaisempaa tarkemman asiakastoimialajaottelun mukaan. Raportoimme liikevaihtojakauman jatkossa vuosineljänneksittäin.

Oikaistu liikevoitto kasvoi edellisvuodesta vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvaltain tulosyksikkömme teki positiivista tulosta volyymikasvun, kustannusrakenteen parannusten ja tuotannon tehostustoimien johdosta, ja sillä oli merkittävä myönteinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Kiinassa Covid-19-pandemiaan liittynyt tuotannon ylösajon pitkittyminen pienensi toimitusmääriä ja vaikutti siten negatiivisesti konsernin kannattavuuteen. Tästä huolimatta konsernin oikaistu liikevoitto ylitti vertailuvuoden tason.

Toistaiseksi pandemian vaikutukset, kuten esimerkiksi vaikeudet hankintaketjussa, tilausten lykkääntymiset tai toimitusten myöhästymiset, ovat olleet rajallisia. Konsernin taloudellinen asema on tällä hetkellä hyvä. Exel Composites on strategiansa mukaisesti luonut globaalin tuotantoverkoston, joka on hajauttanut pandemian riskejä ja rajoittanut sen vaikutuksia. Samaan aikaan kun Covid-19-tilanne Euroopassa ja Yhdysvalloissa on ollut vaikea, Kiinassa tehtaiden toiminta on palautunut lähes normaaliksi.

Covid-19-pandemia jättää eittämättä jälkensä globaaliin liiketoimintaan pitkäksi aikaa. Uskomme kuitenkin, että ilmaston lämpenemisen hidastaminen, energiatehokkuusvaatimukset sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arvot, lisäävät edelleen komposiittien kysyntää pitkällä aikavälillä.
 

 

Videohaastattelut

       

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland