Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

 

“Vahva tilauskertymä Q4:llä”

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018

 

Exel Compositesin vuosi 2018 päättyi vahvasti. Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä sekä saadut tilaukset että liikevaihto kasvoivat merkittävästi. Kasvua vauhditti Rakentaminen & infrastruktuuri-asiakassegmentti ennen kaikkea tuulivoima-asiakastoimialan tukemana. Exelin suurin asiakas on nyt myös tuulivoimatoimialalta, siinä missä se viimeiset kymmenen vuotta on ollut telekommunikaatioalalta. Vuonna 2018 telekommunikaatioalan kilpailutilanne erityisesti Kiinassa muuttui merkittävästi geopoliittisten tekijöiden kuten kaupan esteiden ja tuontitullien myötä. Muut sovellukset-asiakassegmentti kasvoi niinikään neljännellä vuosineljänneksellä hankitun Diversified Structural Compositesin eli DSC:n tukemana. Teolliset sovellukset-asiakassegmentin liikevaihtoa heikensi telekommunikaatioalan volyymilasku.

Maantieteellisestä näkökulmasta katsottuna Muu maailma-alueen liikevaihto kasvoi merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä sekä pohjois-amerikkalaisen DSC:n että muiden Exelin yksiköiden lisääntyneen Amerikan viennin johdosta. Liikevaihto kasvoi myös Aasian-Tyynenmeren alueella Nanjing Jianhuin vauhdittamana. Euroopan liikevaihdon lasku heijasteli telekommunikaation volyymilaskua. Kaiken kaikkiaan, Exelin globaali markkina-asema parani merkittävästi vuoden 2018 aikana.

Oikaistu liikevoitto laski neljännellä vuosineljänneksellä kun tuulivoima-alan volyymikasvu ei riittänyt kompensoimaan pääasiassa myyntimixin johdosta heikentynyttä kannattavuutta muutamissa konsernin tuotantoyksiköissä. DSC:n kannattavuuskäänne ja integrointi etenee suunnitelman mukaisesti ja vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä DSC:n liikevoitto parani selvästi vuoden 2018 kolmannesta vuosineljänneksestä.

Vuonna 2018 aloitimme kustannussäästöohjelman konsernin kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman toteuttaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti tavoitteenaan muun muassa Euroopan tuotantoverkoston optimointi, DSC:n kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen sekä synergiasäästöt Exelin kahden kiinalaisen tuotantoyksikön välillä. Alkuvuodesta 2019 tiedotimme muun muassa Exelin Voerden tuotantolaitoksen sulkemisesta Saksassa ja toteutimme yhteistoimintaneuvottelut Suomessa muiden kustannussäästötoimenpiteiden lisäksi. Konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman vuotuinen säästötavoite on kolme miljoonaa euroa, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2020.

Olen vakuuttunut, että olemme ottaneet tärkeitä askelia kannattavuuden parantamiseksi ja että olemme luoneet alustan kannattavalle kasvulle pitkällä aikavälillä. Odotan luottavaisena vuotta 2019.

 

 

Päivitetty 15.2.2019

 

 

Videohaastattelut

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland