Markkinaympäristö

Markinaympäristö

 

Exel Composites toimii maailmanlaajuisesti komposiittimarkkinoilla ja palvelee asiakkaita kolmella eri asiakassegmentillä.

Teolliset sovellukset

Telekommu-
nikaatio
Paperi-
teollisuus
Sähkö-
teollisuus
  Kone-
teollisuus
Kuljetusväline-
teollisuus

 

Rakentaminen & Infrastruktuuri

 

Muut sovellukset

Rakentaminen & infrastruktuuri Energia-
teollisuus
Puhdistus &
kunnossapito
Urheilu &
Vapaa-aika
Muu
teollisuus

 

Komposiittimarkkinoiden osuus koko materiaalimarkkinoista on noin 0,5 % ja jakautuu edelleen pienempiin osiin eri tuotantoteknologioiden mukaan. Pultruusio on yksi yleisimmistä tuotantoteknologiosta noin 13 % osuudella komposiittimarkkinoista. Se on myös tärkein Exelin käyttämä tuotantoteknologia, pullwindingin, co-windingin sekä jatkuvatoimisen laminoinnin lisäksi. Pultruusiomarkkinoiden koko arvioitiin vuonna 2016 olevan noin kaksi miljardia dollaria.

Globaali materiaalimarkkina 2016

Globaali pultruusiomarkkina 2016

 

 

Kasvuajurit

Komposiittimarkkinat kasvavat arviolta 4,6 % vuosivauhdilla tulevien vuosien aikana, Aasian ollen voimakkaimmin kasvava markkina-alue. Globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, kestävä kehitys ja elinkaarikustannusten hallinta kasvattavat komposiittien kysyntää pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi:

  • Kasvavat vaatimukset energiatehokkuudelle erityisesti kuljetusvälineteollisuudessa
  • Kasvava tarve ruostumattomille sovelluksille
  • Suurempi fokus lopputuotteiden elinkaarikustannuksiin ja kestävyyteen esimerkiksi rakennusteollisuudessa
  • Digitalisaation myötä kasvavat vaatimukset telekommunikaatioverkoille
     

Markkinaosuus

Komposiittimarkkinat ovat hyvin fragmentoituneet ja koostuvat useista yleensä paikallisesti toimivista erikoistuneista niche-yrityksistä. Exel Compositesilla on kasvanut yritysostojen myötä verrattain suureksi ja maailmanlaajuiseksi toimijaksi, jolla on johtava ja vakiintunut asema markkinoilla. DSC:n yrityskauppa vuonna 2018 teki Exel Compositesista ainoan pultruusioyhtiön, jolla on merkittävä asema kaikilla kolmella suurella mantereella.

Exel Compositesin asiakaskunta on hajaantunut useille toimialoille ja markkinoille, joka tarkoittaa että yhtiön kilpailijat löytyvät yleensä yksittäisten toimialojen ja markkinoiden sisältä. Pääasiallisiin kilpailijoihin lukeutuvat esimerkiksi tanskalainen Fiberline, ranskalainen Epsilon sekä yhdysvaltalaiset Creative Pultrusion ja Strongwell.

 

Lähde: JEC Group

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland