This article is also available in following languages: en

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

5.10.2017 13:00 EET

EXEL COMPOSITES OYJ           PÖRSSITIEDOTE       5.10.2017 klo 13:00

Exel Compositesin 4.4.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluetteloon 30.9.2017 rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Osakkeenomistajat, joilla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista, otettiin huomioon nimitystoimikunnan kokoamisessa.

Exel Compositesin nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt:

  •  Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder
  •  Claes Murander, Lannebo Fonder
  •  Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö
  •  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

sekä asiantuntijajäsenenä Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites Oyj.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunta antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2018.

Vantaalla, 5.10.2017

Exel Composites Oyj
Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja
Yhteydenotot Mikko Kettunen, puh. 050 347 7462, mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland