This article is also available in following languages: en

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

7.6.2017 12:30 EET

EXEL COMPOSITES OYJ                    PÖRSSITIEDOTE                    7.6.2017 klo 12:30

Exel Composites Oyj on 7.6.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Danske Bank A/S:n omistus on 6.6.2017 tehtyjen osakekauppojen johdosta 603 658 osaketta, joka vastaa 5,07 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 7.6.2017

Exel Composites Oyj

Mikko Kettunen
Talousjohtaja

Lisätietoja:

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland