Exel Composites > English > Media > article
This article is also available in following languages: en

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

29.1.2018 11:30 EET

EXEL COMPOSITES OYJ          PÖRSSITIEDOTE       29.1.2018 klo 11:30

Hallituksen kokoonpano

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Kai Kauto, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

  •  Puheenjohtaja: 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
  •  Jäsenet: 19 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 19 000 euroa) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.
  •  Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 26.3. - 13.4.2018 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa toimikunnan työjärjestyksen toisen luvun viimeistä kappaletta muutettavan niin, että yhtiö korvaa nimitystoimikunnan työstä aiheutuvat mahdolliset kulut.

Vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

  •  Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan puheenjohtajana
  •  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder  
  •  Claes Murander, Lannebo Fonder  
  •  Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder  
  •  Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

 Vantaalla, 29.1.2018

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland