Media

Media

          

1.11.2018 09:00 EET

Exel Compositesin tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

Exel Composites Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2019: ·  Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018: 15.2.2019 noin klo 9:00 ·  Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 3.5.2019 noin klo 9:00 ·  Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 23.7.2019 noin klo 10:00 ·  Liiketoimintakatsaus tam...

31.10.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9 2018:“Amerikan yritysosto painoi kannattavuutta. Näkymiä päivitetty. Kustannussäästöohjelma aloitettu.”

Q3 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 28,1 prosenttia 24,7 miljoonaan euroon (Q3 2017: 19,3). ·  Liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia 23,1 miljoonaan euroon (20,4). ·  Oikaistu liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,6) eli 2,1 prosenttia liikevaihdosta (7,9). ·  Liiketoiminnan nettor...

3.10.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Exel Compositesin 22.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenom...

24.7.2018 10:00 EET

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2018: “Oikaistu liikevoitto jatkoi kasvuaan”

Q2 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 7,0 prosenttia 25,0 miljoonaan euroon (Q2 2017: 23,4). ·  Liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 25,3 miljoonaan euroon (23,2). ·  Oikaistu liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,7) eli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,4). ·  Liiketoiminnan nettorah...

28.5.2018 09:45 EET

Muutoksia Exel Compositesin johtoryhmässä

Olli Tevä nimitetty myynti- ja markkinointijohtajaksi (SVP, Sales & Marketing), Kari Loukola Amerikan liiketoiminnan (SVP, Exel Composites Americas) ja DSC:n toimitusjohtajaksi Olli Tevä, 47, on nimitetty Myynti- ja markkinointijohtajaksi (SVP, Sales & Marketing) ja Exel Compositesin johtoryhmän jä...

9.5.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2018:“Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä”

Q1 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset laskivat 2,3 prosenttia 22,0 miljoonaan euroon (Q1 2017: 22,5). ·  Liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia 21,5 miljoonaan euroon (20,3). ·  Oikaistu liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,7) eli 8,3 % liikevaihdosta (8,2 %). ·  Liiketoiminnasta kertynyt rahav...

24.4.2018 09:45 EET

Täydennys Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien DSC:n yrityskauppaa

Liittyen Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien Diversified Structural Composites, Inc. (DSC”) yrityskauppaa, Exel Composites julkaisee lisätietoja DSC:n aiemmasta tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Julkaistavat tunnusluvut perustuvat US GAAP-tilinp...

23.4.2018 16:25 EET

Exel Composites laajentuu Amerikkaan hankkimalla Diversified Structural Compositesin

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä se ostaa 100 prosenttia amerikkalaisen komposiittiyhtiön, Diversified Structural Composites, Inc. (“DSC”) osakkeista Teijin Carbon America Inc.:ltä, joka on globaalin hiilikuituvalmistaja Teijinin tytäryhtiö. DSC:llä on yksi pääasialli...

23.4.2018 16:25 EET

Exel Composites Oyj muuttaa näkymiä vuodelle 2018

Exel Composites ilmoitti tänään hankkivansa Diversified Structural Compositesin (“DSC”), jonka liikevaihto maaliskuussa 2018 päättyneellä, vuoden 2017 tilikaudella oli 19 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja liikevoitto lähes miljoona dollaria tappiollinen. Vuodesta 2015 tehdyt uudelleenorganisointito...

22.3.2018 13:50 EET

Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää Exel Compositesin ylimmälle johdolle. Vuoden 2018 suoriteperusteinen ohjelma on osa 4.5.2017 julkaistua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka tavoitteena on johdon ja osakk...

22.3.2018 12:45 EET

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2018. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat: Tilinpäätöksen vahvistaminen Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2017 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjo...

1.3.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n vuositilinpäätös 2017 julkaistu

Exel Composites Oyj:n vuositilinpäätös 2017 julkaistu Exel Composites on tänään 1.3.2018 julkaissut vuositilinpäätöksensä vuodelta 2017. Vuositilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, toimitusjohtajan katsauksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäät...

19.2.2018 13:15 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 19.2.2018 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan. Danske Bank A/S:n omistus on 16.2.2018 tehtyjen osakekau...

16.2.2018 09:15 EET

Kutsu Exel Composites Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 22. päivänä 2018 kello 10:00 Radisson Blu Royal Hotelissa osoitteessa Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloite­taan...

16.2.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: “Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi”

Q4 2017 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 16,9 prosenttia 21,4 miljoonaan euroon (Q4 2016: 18,3). ·  Liikevaihto kasvoi 17,9 prosenttia 22,4 miljoonaan euroon (19,0). ·  Oikaistu liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,7) eli 5,9 prosenttia liikevaihdosta (3,7 %). ·  Liiketoiminnasta ke...

29.1.2018 11:30 EET

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hal...

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland