Avainluvut

Avainluvut

 Lataa excelissä

 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.
2018
1.1.-30.6.
2017
  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Saadut tilaukset 46 975 45 839   86 531 74 778 83 374 82 327 69 784 73 842
Tilauskanta 1) 19 828 19 436   17 126 16 702 15 348 12 833 10 458 10 516
                   
Liikevaihto 46 796 43 447   86 255 73 079 80 196 79 253 69 290 75 998
Oikaistu liikevoitto 2) 3 759 3 387   6 319 2 621 4 770 9 361 5 543 5 899
% liikevaihdosta 8,0 7,8   7,3 3,6 5,9 11,8 8,0 7,8
                   
Katsauskauden tulos 1 981 2 166   4 212 198 2 844 5 702 3 080 2 031
                   
Nettorahavirta -1 277 81   4 856 3 129 3 385 10 679 7 788 8 193
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 15,6   14,8 1,7 12,0 25,2 13,0 8,4
Velkaantumisaste, % 87,2 36,7   30,3 12,2 2,0 -8,7 15,0 -3,4
                   
Tulos/osake, euroa 0,17 0,18   0,36 0,02 0,24 0,48 0,26 0,17
Oma pääoma/osake, euroa 2,34 2,30   2,43 2,27 2,58 2,50 1,92 2,64
Osinko/osake, euroa       0,30 0,10 0,22 0,20 0,00 3) 0,30
Hinta/voitto (P/E)       18,4 301,4 27,3 17,5 22,2 34,6
P/B-luku       2,69 2,21 2,53 3,36 2,99 2,23
                   
Henkilöstö keskimäärin 613 498   532 479 498 433 427 431

 

1) Tilanne katsauskauden lopussa.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.
3) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland