Avainluvut

 Lataa excelissä 

 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.
2017
1.1.-30.6.
2016
  2016 2015 2014 2013 2012
Saadut tilaukset 45 839 38 263 74 778 83 374 82 327 69 784 73 842
Tilauskanta 1) 19 436 15 799 16 702 15 348 12 833 10 458 10 516
 
Liikevaihto 43 447 37 639 73 079 80 196 79 253 69 290 75 998
Oikaistu liikevoitto 2) 3 387 1 316 2 621 4 770 9 361 5 543 5 899
% liikevaihdosta 7,8 3,5 3,6 5,9 11,8 8,0 7,8
 
Katsauskauden tulos 2 166 880 198 2 844 5 702 3 080 2 031
 
Nettorahavirta 253 -520 3 129 3 385 10 679 7 788 8 193
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,0 6,5 1,7 12,0 25,2 13,0 8,4
Velkaantumisaste, % 29,3 18,4 12,2 2,0 -8,7 15,0 -3,4
 
Tulos/osake, euroa 0,18 0,07 0,02 0,24 0,48 0,26 0,17
Oma pääoma/osake, euroa 2,30 2,35 2,27 2,58 2,50 1,92 2,64
Osinko/osake, euroa 0,00 0,00 0,10 0,22 0,20 0,00 3) 0,30
Hinta/voitto (P/E) 34,5 66,3 301,4 27,3 17,5 22,2 34,6
P/B-luku 2,73 2,08 2,21 2,53 3,36 2,99 2,23
 
Henkilöstö keskimäärin 498 490   479 498 433 427 431

1) Tilanne katsauskauden lopussa.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.
3) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201