EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

 

Hallitus ehdottaa 22.3.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti:

Nykyinen 9 § Tilintarkastaja: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusi 9 § Tilintarkastaja: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 
Vantaa, 15. helmikuuta 2018

 

EXEL COMPOSITES OYJ
Hallitus

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland