Ilmoittautuminen

tiistai 14.2.- tiistai 28.3.2017 klo 16.00

 

Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua sähköisesti täyttämällä alla olevan lomakkeen. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Käsitellystä ilmoittautumisesta lähetetään kuittaus annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä alla mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla täältä

 

Ilmoittautua voi myös joko

  • sähköpostilla osoitteeseen investor@exelcomposites.com; tai
  • puhelimitse numeroon 020 7541 221 arkisin klo 9 - 16; tai
  • kirjeitse osoitteeseen:

Exel Composites Oyj
Varsinainen yhtiökokous
Mäkituvantie 5
01510 Vantaa

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin-numero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Exel Composites Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 23.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 30.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Email address : Alternative email address :
Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201