Tilintarkastus

Tilintarkastus

 

Exel Compositesin 22.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat 168 (149) tuhatta euroa vuonna 2017. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia palveluja ostettiin 64 (71) tuhannella eurolla.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä läpi vuoden on todistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Ulkomaiset tytäryhtiöt kuuluvat vuosittaisen tilintarkastusohjelman piiriin.
 
Hallitus tapaa tilintarkastajaa vähintään kerran vuodessa.

Lisäksi tilintarkastaja suorittaa tilikauden aikana valvontatilintarkastusta harkintansa ja yhtiön kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päivitetty 22.3.2018

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland