Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

 

“Amerikan yritysosto painoi kannattavuutta. Näkymiä päivitetty. Kustannussäästöohjelma aloitettu.”

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–syyskuu 2018

 

Oikaistu liikevoitto laski sekä katsauskaudella että kolmannella neljänneksellä. Kannattavuuteen vaikutti negatiivisisesti telekommunikaatioliiketoiminnan volyymilasku sekä Yhdysvalloista ostetun Diversified Structural Compositesin eli DSC:n tappio. DSC:n liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 1,0 miljoonaa euroa katsauskaudella johtuen pääasiassa alhaisista myyntivolyymeista. Ilman DSC:n vaikutusta konsernin oikaistu liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 5,3 miljoonaa euroa katsauskaudella. Olemme päättäneet aloittaa vuosien 2018 ja 2019 aikana toimeenpantavan konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman konsernin kannattavuuden parantamiseksi. Kustannussäästöohjelman vuotuinen säästötavoite on kolme miljoonaa euroa, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2020. Ohjelma koostuu muun muassa Euroopan tuotantoverkoston optimoinnista, DSC:n kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantamisesta sekä synergiasäästöistä yhtiön kahden kiinalaisen tuotantoyksikön välillä.

Saadut tilaukset ja liikevaihto jatkoivat kasvuaan sekä kolmannella vuosineljänneksellä että katsauskaudella. Kasvua ajoivat sekä Nanjing Jianhuin että DSC:n yritysostot. Tuulivoimaliiketoiminta kasvoi merkittävästi ja kompensoi telekommunikaatioliiketoiminnan laskua. Telekommunikaatioalaan ovat myös vaikuttaneet geopoliittiset tekijät, kuten kaupan esteet ja tuontitullit, jotka koskettavat erityisesti kilpailutilannetta Kiinassa.

Maantieteellisesti tarkasteltuna Muu maailma-alueen liikevaihto kasvoi merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä sekä ostetun DSC:n että muiden Exelin yksiköiden lisääntyneen Amerikan viennin tukemana. Tämä kompensoi liikevaihdon laskua Euroopassa, joka heijastelee volyymilaskua telekommunikaatioliiketoiminnassa. Aasian-Tyynenmeren-alueella liikevaihto laski hieman edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna johtuen Australian tuotannon lopettamista seuranneesta myynnin laskusta Australian markkinoilla.

Rakennus & Infrastruktuuri-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 74,9 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvun takana oli erityisesti tuulivoimaliiketoiminta, jossa sekä Nanjing Jianhuilla että DSC:llä on vahva markkina-asema. Näiden kahden yksikön liikevaihto vaikutti positiivisesti myös Muut sovellukset-asiakassegmenttiin, joka kasvoi 21,1 prosenttia. Teolliset sovellukset-asiakassegmentin liikevaihtoa heikensi pääasiassa telekommunikaatioliiketoiminnan jatkunut alavire.

 

 

Päivitetty 31.10.2018

 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland