Tuotanto ja teknologiat

 

Exel Compositesilla on tuotantoa seitsemässä eri maassa. Exelin käyttämät teknologiat ovat pultruusio, pullwinding ja co-winding. Muut käytössä olevat tuotantomenetelmät ovat jatkuvatoiminen laminointi ja ekstrudointi.

Pultruusioteknologiat ovat valtaosin itse kehitettyjä, ja niiden edut ovat jatkuvatoimisuus, tuoterakenteiden ääretön variointimahdollisuus ja kuiturakenteiden tarkka kontrolloitavuus prosessin eri vaiheissa. Nämä ominaisuudet takaavat tuotteiston tasalaatuisuuden ja korkean laatutason.

Pultruusio

Pultruusio eli suulakeveto on tuotantomenetelmä, missä muovautuvaa raaka-ainetta vedetään suulakkeen läpi. Se on erityisesti jatkuvilla kuiduilla lujitettujen putkien, profiilien yms. valmistusmenetelmä, jossa impregnoituja kuituja vedetään muodon antavien suulakkeiden läpi samalla kun muoviaine kovetetaan lämmöllä (kertamuovi) tai jäähdytetään kovaksi (kestomuovi).

 

Pullwinding

Pullwinding on pultruusion ja kelauksen yhdistelmä, minkä avulla voidaan valmistaa ohutseinämäisiä putkia ja profiileja.

 

Co-winding

Co-winding-valmistusmenetelmä mahdollistaa kartiomaisten tuotteiden, kuten esimerkiksi maastohiihtosauvaputkien valmistuksen. Co-windingissa käytetään poikittaiskelattuja kuituja, mikä mahdollistaa tuotteen optimaalisen lujuuden.

Muita menetelmiä

Jatkuvatoimista laminointia käytetään erittäin ohuiden komposiittilevyjen valmistamisessa mm. suksiteollisuudelle.

Ekstruusiossa eli suulakepuristuksessa lämmitetty sula muovimassa puristetaan tiiviiksi massaksi ja johdetaan suulakkeen läpi, mikä antaa sille halutun muodon. Puristimessa oleva syöttöruuvi kuljettaa massaa eteenpäin. Ekstruusiolla valmistetaan suksien ja lumilautojen pohjia.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland