Taloudelliset tavoitteet

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet heijastavat uutta kasvustrategiaamme. Exel Compositesin tavoite on olla kasvava, kannattava ja pääoman käytöltään tehokas yritys. Taloudelliset tavoitteemme ovat:

Kasvu

  • Liikevaihdon kasvu 2x keskimääräinen markkinakasvu.

Kannattavuus

  • Liikevoittoprosentti yli 10 prosenttia liikevaihdosta

Pääoman käytön tehokkuus

  • Sijoitetun pääoman tuottoprosentti yli 20 prosenttia

Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Yritysostoja suunnitellaan kasvun nopeuttamiseksi sekä markkina- ja teknologiapeiton laajentamiseksi. Yritysostot vaikuttavat yleisiin kasvu- ja kannattavuustavoitteisiin.

 

Osinkopolitiikka

Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland