Avainluvut

 Lataa excelissä

 

Tuhatta euroa 1.1.-30.6.
2017
1.1.-30.6.
2016
  2016 2015 2014 2013 2012
Saadut tilaukset 45,839 38,263   74,778 83,374 82,327 69,784 73,842
Tilauskanta 1) 19,436 15,799   16,702 15,348 12,833 10,458 10,516
                 
Liikevaihto 43,447 37,639   73,079 80,196 79,253 69,290 75,998
Oikaistu liikevoitto 2) 3,387 1,316   2,621 4,770 9,361 5,543 5,899
% liikevaihdosta 7.8 3.5   3.6 5.9 11.8 8.0 7.8
                 
Katsauskauden tulos 2,166 880   198 2,844 5,702 3,080 2,031
                 
Nettorahavirta 81 -520   3,129 3,385 10,679 7,788 8,193
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15.6 6.5   1.7 12.0 25.2 13.0 8.4
Velkaantumisaste, % 36.7 18.4   12.2 2.0 -8.7 15.0 -3.4
                 
Tulos/osake, euroa 0.18 0.07   0.02 0.24 0.48 0.26 0.17
Oma pääoma/osake, euroa 2.30 2.35   2.27 2.58 2.50 1.92 2.64
Osinko/osake, euroa 0.00 0.00   0.10 0.22 0.20 0.00 3) 0.30
Hinta/voitto (P/E) 34.5 66.3   301.4 27.3 17.5 22.2 34.6
P/B-luku 2.73 2.08   2.21 2.53 3.36 2.99 2.23
                 
Henkilöstö keskimäärin 498 490   479 498 433 427 431

 

1) Tilanne katsauskauden lopussa.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.
3) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland