Tilintarkastus

 

Exel Compositesin 4.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Antti Suominen.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat 149 (190) tuhatta euroa vuonna 2016. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia palveluja ostettiin 71 (123) tuhannella eurolla.

Yhtiöllä on varsinaisen yhtiökokouksen valitsema yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä läpi vuoden on todistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Ulkomaiset tytäryhtiöt kuuluvat vuosittaisen tilintarkastusohjelman piiriin.
 
Hallitus tapaa tilintarkastajaa vähintään kerran vuodessa.

Lisäksi tilintarkastaja suorittaa tilikauden aikana valvontatilintarkastusta harkintansa ja yhtiön kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päivitetty 10.5.2017

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland