Nimitystoimikunta

Exel Compositesin osakkeenomistajat ovat pitäneet tärkeänä sitä, että varsinainen yhtiökokous perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemään esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valinnasta sekä heidän palkkioistaan.

4.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear FinlandOy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 30.9.2017 rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (liputusvelvollinen osakkeenomistaja), otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoamisessa, mikäli he ilmoittavat osakeomistuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään 30.9.2017 mennessä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2018.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

  • Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder
  • Claes Murander, Lannebo Fonder
  • Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano (julkaistu 5.10.2017) »
Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi »

 

Päivitetty 29.1.2018

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland