Exel Composites > English > Investor > fi > Exel sijoituskohteena > Vastuullisuus > Hyvä hallinnointitapa

Hyvä hallinnointitapa

Yritysvastuun hallinnointi ja lakien, sääntöjen sekä määräysten noudattaminen

Vallan kolmijakoperiaatteen mukaisesti [12] hallitus on Exel Compositesin ylin hallintaelin yritysvastuuasioissa ja vastaa yhtiön hallinnosta sekä ohjaa yhtiön riskienhallintaa riskienhallintapolitiikan avulla.

Hallitus tekee riskiarvioinnin vuosineljänneksittäin osana puolivuosi- ja liiketoimintakatsauksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvien asiakirjojen arviointi- ja hyväksymisprosessia. Myös yhtiön julkistamiin tulevaisuudennäkymiin liittyvät riskit arvioidaan. Hallitus vahvistaa olennaiset vastuullisuusaiheet ja tarkistaa sekä allekirjoittaa Exel Compositesin vastuullisuusraportoinnin vuosittain yhtiön vuositilinpäätöksen julkaisun yhteydessä.

Exel Composites on sitoutunut korkeisiin vastuullisuuden ja rehellisyyden standardeihin ja noudattaa eettisiä liiketoimintaperiaatteita konsernin arvojen, korruption vastaisen politiikan ja Code of Conductin mukaisesti [13]. Exelin liiketoimintaperiaatteiden eli Code of Conductin päivitysprosessi aloitettiin vuoden 2017 lopussa ja päivitetty versio otetaan käyttöön keväällä 2018. Samalla lanseerataan aloite, jonka myötä varmistetaan, että kaikki nykyiset ja uudet työntekijät perehtyvät systemaattisesti yhtiön liiketoimintaperiaatteisiin, korruption vastaiseen politiikkaan ja ”Report misconduct”-kanavaan keinona ilmoittaa mahdollisesta rikkomuksista.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Kuten yhtiön liiketoimintaperiaatteissa sekä korruption vastaisessa politiikassa todetaan [14], Exel Composites ei salli toiminnassa minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Mahdolliset rikkomukset voisivat vahingoittaa Exelin liiketoimintaa ja mainetta. Exelin yksiköistä lähinnä Kiinassa arvioidaan olevan korruptioon liittyviä riskejä.

Vuonna 2017 raportoitiin yhdestä vahvistetusta rikkomuksesta henkilökohtaisen hyödyn tavoittamiseksi Exelin yksikössä Kiinassa. Tapaus johti kyseisen henkilön irtisanomiseen. Vuoden aikana ei ollut käynnissä korruptioon liittyviä oikeudenkäyntejä yhtiötä tai sen työntekijöitä vastaan. Vuonna 2016 ei raportoitu yhtään korruptiotapausta.

 

Viittaus Nasdaqin ESG-ohjeen mittareihin:

[12] Nasdaq G1 – Board-Separation of Powers
[13] Nasdaq G6 – Ethics-Code of Conduct
[14] Nasdaq G7 – Anti-Bribery/Anti-Corruption

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland